apkepinti

apkẽpinti Š caus. 1 apkepti 1: Spirgučiai smarkiai apkepinti . Prieskonines daržoves patariama susmulkinti ir pridėjus truputį riebalų apkepinti . \ kepinti; apkepinti; atkepinti; įkepinti; iškepinti; nukepinti; pakepinti; perkepinti; prikepinti; sukepinti; užkepinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkepinti — apkẽpinti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apgriaudinti — 3 apgriaũdinti tr. apgruzdinti, apkepinti: Meisą reikia apkepti, apgriaũdinti – jug matalžoko neėsi KlvrŽ. griaudinti; apgriaudinti; pagriaudinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgruzdinti — apgrùzdinti tr. apkepinti: Apgruzdino mėsą Ktk. gruzdinti; apgruzdinti; įgruzdinti; išgruzdinti; nugruzdinti; pagruzdinti; persigruzdinti; prigruzdinti; sugruzdinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspirginti — apspìrginti tr. kiek apkepinti, apskrudinti: Pirmiausia produktai apspirginami su trupučiu riebalų rš. Bematant ant stalo atsirado ropučių, apspirgytų lašiniais Db. spirginti; apspirginti; atspirginti; įspirginti; išspirginti; nuspirginti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apspraginti — 1 apsprãginti tr. apkepinti, apskrudinti: Apsprãgyk bulvių Lp. spraginti; apspraginti; atspraginti; išspraginti; paspraginti; perspraginti; prispraginti; suspraginti; užspraginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apčirškinti — apčìrškinti tr. apkepinti: Apčìrškinai [mėsą] kiek – ir duok! Ds. čirškinti; apčirškinti; iščirškinti; nučirškinti; pačirškinti; perčirškinti; pračirškinti; pričirškinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkepinti — atkẽpinti tr. 1. padaryti, kad luptųsi: Kad tu, slinki, neskubysys, aš tau skūrą atkepysu! Klp. 2. prk. įkirsti: Dvidešimt penkias nagaikas atkepinsiu rš. kepinti; apkepinti; atkepinti; įkepinti; iškepinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškepinti — iškẽpinti tr. 1. caus. 1 iškepti 1 (plg. iškepdinti): Iškẽpinau duoną JI(gale)XVII. Nusiuntė Petrą prie melninkienės, kad iškepintų dvylika kepalėlių duonos BsPII47. 2. SD416 iškepti: Aš iškẽpinau mėsą gražiai J. Šiaudais pečių iškūrino,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepinti — kẽpinti ( yti), ina, ino caus. 1 kepti. 1. tr. SD247, K, J daryti, kad keptų, kepti vartant nuo vienos pusės ant kitos: Kẽpink, nekẽpink – gardesnis nebus Vb. Bulves ilgiau kẽpyk – gardesnės bus Pns. Kas norėtų imt tūkstantį auksinų ir duotis …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.